Czym jest biomasa i co się do niej zalicza?— co to jest i z czego powstaje?

  Czym jest biomasa i co się do niej zalicza?— co to jest i z czego powstaje?

  Wszyscy, którym zależy na ekologii i ochronie środowiska, powinni zainteresować się tematem biomasy jako naturalnym źródle energii cieplnej oraz elektrycznej. Co to jest biomasa i co wchodzi jej skład? Jak wykorzystywane są te produkty, które ulegają biodegradacji? Dowiedz się więcej już teraz, jakie właściwości ma opał ekologiczny, który dzisiaj uznawany jest za doskonałe, odnawialne źródło energii.

  Co to jest biomasa?

  Biomasa to wszystkie produkty, które ulegają biodegradacji. Tego rodzaju ekologiczne paliwo może być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Najczęściej to odpady organiczne, które pochodzą z rolnictwa, leśnictwa czy rybołówstwa. Biomasa może być również produkowana w gospodarstwach domowych oraz pochodzić z przemysłu przetwarzającego odpady organiczne. Co ciekawe, biomasa jest najstarszym i najłatwiejszym do pozyskiwania źródłem energii cieplnej.

  Biomasę jako źródło energii wykorzystywano od początku ludzkości

  Biomasa jako wartościowe paliwo i źródło energii cieplnej była wykorzystywana od kiedy ludzkość zaczęła rozpalać ogień. To pierwsze odnawialne źródło energii cieplnej. Zanim ludzie zaczęli wykorzystywać do produkcji energii źródła nieodnawialne, podstawowym produktem były rośliny energetyczne oraz drzewo. Stanowiło ono podstawowy materiał do produkcji ciepła aż do XX wieku, do momentu, w którym to powszechne stały się paliwa kopalne. Dzisiaj, chociaż możemy wykorzystywać różne rodzaje energii, to zauważa się powrót do pierwotnych źródeł energii. Czy wiesz, że w krajach Unii Europejskiej blisko połowa tzw. zielonej energii cieplnej jest pochodzenia roślinnego, przede wszystkim biomasy drzewnej? Co więcej, do 2030 roku biomasa ma być źródłem aż 60% energii w skali całego świata. To pierwsze na świecie paliwo jest tanie, łatwo dostępne i bezpieczne dla środowiska.

  Co wchodzi w skład biomasy?

  Za biomasę można uznać:

  • odpady organiczne z gospodarstwa domowego,
  • biodegradowalne odpady komunalne,
  • ulegające biodegradacji odpady przemysłowe,
  • odpady produkcji rolnej, substancje roślinne i wszelkie odpady pochodzenia roślinnego,
  • odpady drzewne i o niskiej jakości technologicznej, na przykład zrębki drzewne,
  • biogaz,
  • przetworzoną biomasę, jak pellet, bio węgiel czy brykiet,
  • ścieki i osady,
  • odchody zwierzęce,
  • tłuszcze zwierzęce,
  • odpady roślin oleistych i oleje roślinne.

  Przykładem biomasy mogą być również rośliny energetyczne oraz szybkorosnące drzewa, które są uprawiane specjalnie w celu pozyskiwania naturalnej energii cieplnej. To między innymi trzcina pospolita, wierzba wiciowa czy róża wielokwiatowa.

  Do czego wykorzystuje się biomasę?

  Biomasa jest w pełni naturalnym źródłem energii, którą wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Pomysłów na wykorzystanie biomasy jest coraz częściej. Dzisiaj służy najczęściej do ogrzewania domów i generowania prądu, natomiast coraz powszechniej biomasę wykorzystuje się w transporcie, do produkcji biopaliwa.

  Rodzaje biomasy ze względu na właściwości

  Biomasa może mieć różną postać, w szczególności wyróżnia się odnawialne źródło energii w formie stałej, ciekłej oraz gazowej.

  • Biomasa stała — to najczęściej odpady organiczne pochodzenia roślinnego, jak drzewo i odpady z obróbki drewna czy łupiny orzechów. Ten rodzaj biomasy zwykle wykorzystywany jest do produkcji energii cieplnej w celach ogrzewania. Biomasa stała jest coraz częściej specjalnie uprawiana. Tworzy się z niej na przykład pellet i brykiet.
  • Biomasa ciekła. To ciekłe substancje pochodzenia roślinnego (najczęściej rośliny oleiste oraz bogate w cukier, jak trzcina cukrowa) i biopaliwa, które powstają między innymi z rzepaku lub kukurydzy.
  • Biomasa gazowa. Gaz, który uzyskuje się w procesie naturalnego rozkładu odpadów organicznych, składa się metanu i dwutlenku węgla.

  Spotkać można się również z nazewnictwem biomasy:

  • zoomasa — biomasa pochodzenia zwierzęcego, 
  • fitomasa — biomasa pochodzenia roślinnego. 

  Produkcja biomasy

  Pierwszym ogniwem biomasy są organizmy roślinne, które w procesie fotosyntezy gromadzą energię. Ta przekazywana jest dalej, w miarę wydłużania się łańcucha pokarmowego. Ze względu na szereg zalet tego naturalnego źródła energii, dla zwiększenia produkcji biomasy coraz częściej prowadzi się specjalne uprawy roślin. Są to przede wszystkim rośliny energetyczne, które rosną szybko, nie są zbyt wymagające, za to odporne na różne czynniki, w tym szkodniki czy warunki pogodowe.

  Chociaż biomasa stanowi w pełni ekologiczne paliwo, to można wymienić również wady biomasy. Do takich zaliczyć można małą wartość energetyczną oraz problemy z jej transportem czy magazynowaniem. Minusy nie są jednak na tyle istotne, aby biomasa przestała być wykorzystywana. Wręcz przeciwnie. Jej najważniejszą zaletą jest to, że podczas spalania ilość emitowanego do otoczenia dwutlenku węgla jest znikoma, podobna do tej, jaką wydzielają rośliny w czasie procesu fotosyntezy.

  Komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *