licznik - dziś 622 | miesięcznie: 21207 | ogólnie: 4989129
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Oświadczenie dotyczące jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji

Redakcja PAK wdrażając politykę MNiSW odnoszącą się do dokumentowania etycznego działania autorów, wymaga od autorów i współautorów artykułów podpisania przed przyjęciem artykułu do druku w PAK niżej scharakteryzowanych oświadczeń.

 1. O udziale merytorycznym każdego wymieniowego autora w przygotowaniu publikacji
  Współautorzy publikacji określają, jakie były ich zakresy pracy (np. autorstwo  pomysłu, wykonanie badań, opracowanie wyników, opracowanie tektu publikacji, itp.).
  Celem tego oświadczenia jest wykluczenie przypadków tzw. "guest authorship", tj. dopisywania do listy autorów publikacji nazwisk osób, których udział w powstaniu publikacji był znikomy albo wogóle nie miał miejsca.

 2. O uwzględnieniu w publikacji wszystkich osób, które miały istotny wpływ na jej powstanie
  Celem tego oświadczenia jest:
  • potwierdzenie, że wszystkie osoby mające udział w powstaniu pracy zostały uwzględnione albo jako współautorzy albo jako osoby, którym autor/autorzy dziękują za pomoc przy opracowaniu publikacji
  • potwierdzenie, że nie występuje przypadek "ghostwriting", tj. przypisanie autorstwa osobie, która nie wniosła istotnego wkładu w opracowanie publikacji.
    
 3. O źródłach finansowania publikacji:
  W informacji autor (-rzy) określa źródła finansowania publikacji (np. wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów). Jest to informacja obligatoryjna, niezależna od ewentualnego zwyczajowego zamieszczania na końcu publikacji informacji lub podziękowania za finansowanie badań.

 

Druki oświadczeń do pobrania:

Oświadczenie do artykułu autorskiego.docx

Oświadczenie do artykułu współautorskiego.docx


Przy wypełnianiu oświadczeń należy wpisać odpowiednie informacje w miejsca zaznaczone kropkami lub kursywą.
Wypełnione oświadczenia należy podpisać, zeskanować i wysłać do redakcji wraz artykułem i kompletem pozostałych załączników.
Oświadczenia pozostają w redakcji PAK i będą ujawniane uprawnionym organom kontrolnym.

Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11