Raportowanie niefinansowe – co to jest i kogo dotyczy?

Raportowanie niefinansowe – co to jest i kogo dotyczy?

Raportowanie niefinansowe, inaczej raportowanie ESG (skrót od angielskich słów: „enviromental”, „social” i „governance”), to sprawozdawczość w obszarach działań środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Obowiązek raportowania niefinansowego wynika z wprowadzenia dyrektywy unijnej 2014/95/UE i obowiązywać zacznie w Polsce od 2024 roku. Oznacza to, że pierwsze podmioty objęte obowiązkiem raportowania będą musiały złożyć stosowne oświadczenia w pierwszym kwartale 2025 r. Przeczytaj poniższe informacje i dowiedz się, kto jest zobowiązany do składania sprawozdań niefinansowych i co one zawierają.

Kto jest zobowiązany do raportowania niefinansowego?

W styczniu 2023 r. weszła w życie unijna Dyrektywa CSRD, na mocy której raportowanie niefinansowe obejmie spółki spełniające kryteria finansowe i w zakresie zatrudnienia. Lista podmiotów zobowiązanych do raportowania oraz pierwszy rok powstania tego obowiązku określają odpowiednie przepisy.

Jako pierwsze obowiązkiem raportowania objęte będą jednostki zaufania publicznego, np.: banki czy zakłady ubezpieczeń, które spełniać będą następujące kryteria:

  • liczba zatrudnionych w roku obrotowym: powyżej 500 osób,
  • jedno lub obydwa warunki finansowe: suma bilansowa 20 mln EUR oraz przychody netto ze sprzedaży 40 mln EUR.

Co powinien zawierać raport ESG?

Raport ESG zawierał będzie model biznesowy jednostki, oświadczenia, polityki, procedury i opis ryzyka związanego na przykład z:

  • wpływem na środowisko wynikającym ze zużywania energii,
  • zarządzaniem odpadami,
  • wdrożonymi metodami zapobieganiu łamania praw człowieka,
  • warunkami zatrudnienia i pracy.

Dodatkowo podmioty objęte obowiązkiem sprawozdawczym będą musiały zbadać istotność poszczególnych zagadnień.

W ocenie ekspertów raportowanie niefinansowe wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorstw. Wymienić tu można przykładowo: budowę zaufania wśród klientów czy inwestorów, doskonalenie procesów i systemów zarządzania oraz podejmowania decyzji i wiele innych.

Po więcej profesjonalnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem sektora rolno-spożywczego zachęcamy do odwiedzenia portalu rolniczego Agronomist.

Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *