Czy Twoje przedsiębiorstwo przestrzega  branżowych norm środowiskowych?

  Czy Twoje przedsiębiorstwo przestrzega branżowych norm środowiskowych?

  Ekologiczne działania mają kluczowe znaczenie dla ekonomii i reputacji firmy. Istotne jest, aby były one efektywne i zgodne z nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami stosowanymi w Twojej branży.

  Profesjonalny audyt środowiskowy: Twój klucz do bezpieczeństwa

  Zarząd firmy, decydując się na audyt środowiskowy, otrzyma rzetelną ocenę stosowanych ekologicznych praktyk, a także wskazówki dotyczące poprawy bezpieczeństwa, aby zapewnić, że składowane niebezpieczne substancje nie stanowią zagrożenia dla pracowników ani środowiska.

  Uniknij kar finansowych dzięki audytowi środowiskowemu

  Audyt środowiskowy może uchronić firmę przed nałożeniem kary finansowej przez Inspektorat Ochrony Środowiska w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli.

  Cel audytu środowiskowego

  Celem audytu przeprowadzanego przez ekspertów Topserw jest:

  1. Sprawdzenie, czy procedury stosowane w Twoim zakładzie produkcyjnym są zgodne z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
  2. Przedstawienie zaleceń i propozycji sprawdzonych ekologicznych rozwiązań, które pomogą wyeliminować zauważone nieprawidłowości oraz podnieść standardy bezpieczeństwa.

  Komu przyda się audyt środowiskowy?

  Audyt środowiskowy powinien być przeprowadzony przez każdą firmę, która:

  • ma wpływ na gospodarkę wodno-ściekową,
  • przetwarza różne substancje,
  • generuje odpady i opakowania,
  • importuje lub produkuje urządzenia elektryczne,
  • emituje gazy do atmosfery,
  • magazynuje lub używa substancji chemicznych i ropy naftowej,
  • produkuje substancje toksyczne, takie jak środki bakteriobójcze,
  • produkuje sprzęt mechaniczny,
  • generuje duży poziom hałasu.

  Przebieg audytu środowiskowego z Topserw

  Podczas audytu, nasi specjaliści oceniają, na ile Twój zakład jest przygotowany do bezpiecznego składowania i magazynowania niebezpiecznych substancji. W ramach tego procesu:

  1. Analizujemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące w firmie, biorąc pod uwagę poziom zagrożenia, jakie niosą ze sobą składowane substancje.
  2. Dyskutujemy z zarządem firmy o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa i proponujemy rekomendacje, w tym sprawdzone, ekologiczne rozwiązania stosowane w branży.
  3. Tworzymy szczegółowy raport, który zawiera ocenę zastosowanych w firmie rozwiązań ekologicznych oraz nasze sugestie i wskazówki.

  Dlaczego warto wybrać audyt środowiskowy z Topserw?

  Decyzja o przeprowadzeniu audytu środowiskowego powinna wiązać się z wyborem doświadczonych i kompetentnych ekspertów, którzy wykazują dogłębne zrozumienie wszelkich aspektów bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Powierzając audyt naszemu zespołowi, mają Państwo:

  1. Pewność, że audyt jest realizowany przez ekspertów z doświadczeniem w obszarze norm bezpieczeństwa i ekologicznych regulacji, które dotyczą firm produkcyjnych.
  2. Otrzymacie Państwo rzetelną i profesjonalną ocenę stosowanych w firmie rozwiązań proekologicznych. Opinia ta uwzględnia specyficzne uwarunkowania firmy oraz typ magazynowanych substancji niebezpiecznych.
  3. W sytuacji wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, nasi specjaliści dostarczą konkretne zalecenia i rekomendacje dotyczące rozwiązania zaobserwowanych problemów, tak aby procedury składowania niebezpiecznych substancji i postępowanie w razie wycieku były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

   

  Komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *