Raportowanie niefinansowe – co to jest i kogo dotyczy?

    Raportowanie niefinansowe – co to jest i kogo dotyczy?

    Raportowanie niefinansowe, inaczej raportowanie ESG (skrót od angielskich słów: „enviromental”, „social” i „governance”), to sprawozdawczość w obszarach działań środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Obowiązek raportowania niefinansowego wynika z wprowadzenia dyrektywy unijnej 2014/95/UE i obowiązywać zacznie w Polsce od 2024…