Badanie VSS. Na czym polega? Kiedy się je przeprowadza?

  Badanie VSS. Na czym polega? Kiedy się je przeprowadza?

  Przygotowanie do inwestycji drogowych lub budowlanych koniecznie powinno obejmować przeprowadzenie badań podłoża. Taki test można wykonać za pomocą płyty VSS i dedykowanego aparatu pomiarowego.

  Dzięki takim badaniom można określić, jakie technologie powinny być zastosowane w toku realizacji, a w skrajnych przypadkach nawet stwierdzić brak zasadności rozpoczęcia prac. Jednym z najważniejszych aspektów takich badań jest sprawdzenie, jaki wpływ na zagęszczenie, wytrzymałość i nośność podłoża ma nacisk statystyczny.

  Badanie metodą VSS. Na czym polega?

  Nazwa metody VSS pochodzi od Vereinigung Schweizerischer Straßenfachleute – szwajcarskiej instytucji zarządzającej inwestycjami drogowymi. Jej specjaliści na potrzeby realizowanych projektów opracowali metodologię i sprzęt pozwalające na przeprowadzenie szczegółowych badań. Dziś metoda z płytą VSS jest szeroko rozpowszechniona geotechnice i służy do oceny nośności i innych właściwości podłoża gruntowego.

  Kluczowe znaczenie ma wykorzystanie aparatu VSS (do zamówienia na https://viateco.eu/produkt/aparat-vss-100-kn/) składającego się następujących elementów:

  • płyty statycznej;

  • napędu hydraulicznego;

  • urządzeń sensorycznych.

  Badanie VSS polega na skokowym obciążaniu płyty VSS – w ten sposób wywierany jest stopniowy nacisk na podłoże. W trakcie operacji mierzy się pionowe odkształcenia gruntu. Procedura badania wymaga przeprowadzenia dwóch cykli, a jej celem jest określenie parametrów geotechnicznych – przede wszystkim:

  • odkształcenia pierwotnego (EV1);

  • moduł odkształcenia wtórnego (EV2);

  • wskaźnik odkształcenia (na tej podstawie możliwa jest ocena zagęszczenia badanej warstwy).

  Płyta VSS służy do badań prowadzonych w związku z różnymi inwestycjami. Określenie parametrów podłoża szczególnie duże znaczenie ma w przypadku takich projektów budowlanych jak:

  • budowa dróg;

  • budowa torowisk;

  • budowa nasypów i obiektów inżynieryjnych;

  • wykonanie fundamentów.

  Metoda VSS – wady i zalety

  Duża popularność badań wykonywanych z użyciem płyty VSS to wynik jej licznych zalet. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć na pewno:

  • precyzję pomiarów: metoda VSS umożliwia dokładne określenie parametrów geotechnicznych z niskim marginesem błędu, co jest istotne w projektach budowlanych;

  • miarodajność: badanie płytą VSS pozwala na zbadanie właściwości podłoża gruntowego na głębokość nawet do 50 centymetrów, co ma ogromne znaczenie przy ocenie nośności;

  • wszechstronność i możliwość zastosowania metody w przypadku różnych projektów budowlanych.

  Oczywiście badanie VSS nie jest również pozbawione wad. Wśród nich najistotniejsze okazują się:

  • długi czas trwania badania (co najmniej 60 minut);

  • konieczność użycia przeciwwagi: by wykonać badanie, należy zastosować przeciwwagę (np. ciężki sprzęt budowlany), a to może generować dodatkowego koszty i trudności organizacyjne.

  Płyta VSS – jak wybrać aparat do badań?

  Miarodajność wyników badań z wykorzystaniem płyty VSS jest uzależniona od wielu czynników. Największe znaczenie ma prawidłowy przebieg testu i umiejętności przeprowadzających go specjalistów. Nie sposób też zapomnieć o jakości sprzętu. Przy wyborze aparatu VSS pod uwagę należy wziąć przede wszystkim na na liczbę punktów nacisku. Klasyczne aparaty VSS dokonują pomiarów poprzez nacisk w trzech punktach, co może wymagać obliczeń średnich wyników z każdego punktu, co może być czasochłonne. Dlatego lepszym rozwiązaniem mogą być modele z jednym punktem nacisku, których płyta jest wyposażona w wbudowaną poziomicę, co zapewnia pełną kontrolę równomierności badania.

  Kolejny aspekt to sposób dokonywania pomiarów. Poszczególne aparaty mogą być wyposażone we wskaźnik zegarowy lub cyfrowy. Modele cyfrowe umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i ich archiwizację, co znacznie usprawnia cały proces.

  Przeprowadzenie badań metodą VSS to ważny element przygotowań do inwestycji budowlanych, drogowych czy kolejowych. Cieszy się ona dużą popularnością ze względu na swoje liczne zalety – przede wszystkim nieporównywalną z innymi metodami precyzję.

  Komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *