licznik - dziś 479 | miesięcznie: 21918 | ogólnie: 5153684
Menu
Aktualności
Wydawnictwo PAK
Kwartalnik MAM
Książki PAK
Konferencje PAK
Kalendarz imprez
Polityka prywatności
Kontakt
Wyszukiwarka
Artykuły
Cytowania
Konferencje
Aktualny numer kwartalnika MAM
Najnowsza książka Wydawnictwa PAK
Nowe książki Wydawnictwa PAK

 

Lista recenzentów artykułów opublikowanych w 2012 roku
Prof. dr hab. inż. Marian Adamski - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Krzysztof Arnold - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Jerzy Augustyn, Prof. PŚw. - Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak - Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Bernard Baron - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Janusz Biernat, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Tomasz Biskup - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Piotr Boniecki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Czesław Cempel - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Bożena Ciałkowska, prof. PWr. - Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Krzysztof Cichocki, prof. PK - Politechnika Koszalińska
Prof. dr hab. inż. Marek Cierach - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr inż. Krzysztof Ciesielski - Instytut Podstaw Informatyki PAN
Prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Marek Dobosz - Politechnika Warszawska
PhD. Tadeusz P. Dobrowiecki, associate profesor  - Budapest University of 
Technology and Economics
Dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT - Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. Anna Domańska, prof. PP - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Stefan Domek, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. inż. Mykhaylo Dorozhovets - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Sebastian Dudzik - Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Paweł Fotowicz - Główny Urząd Miar
PhD. Eng Imed El Fray - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Prof. dr hab. Kurt Frischmuth - Universitat Rostock
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gniotek - Politechnika Łódzka
Dr hab. inż. Jacek Gołębiowski, prof. PŁ - Politechnika łódzka
Dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza 
Dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Dr inż. Szymon Grymek - Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK - Politechnika Koszalińska
Dr inż. Robert Hanus - Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż.  Zbigniew Hanzelka, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. Tran Duong Hien, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-giczny
Dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz, prof. PŚl. - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar - Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Orest Iwachiw - Lviv Politechnic National Uniwersity
Prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr hab. inż. Władysław Jakubiec, prof. ATH - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr inż. Janusz Kaczmarek - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski - Instytut Badań Systemowych PAN
Dr hab. inż. Włodzimierz Kalita, prof. PRz. - Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Marian Kampik, prof. PŚl. - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Dariusz Kania, prof. PŚl. -  Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Ludwik Kania, prof. PCz. - Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Andrzej Karatkiewicz, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Piotr Kawalec, prof. PW - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Wiesław Kiciński, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Jacek Kluska - Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Bogdan B. Kosmowski, prof. PG - Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Adam Kowalczyk, prof. PRz. - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Piotr Andrzej Kowalski - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr inż. Barbara Kucharska – Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Eugeniusz Kuriata, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik - Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej
Prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Michał Lisowski - Politechnika Wrocławska
Dr inż. Grzegorz Łabiak - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Mirosław Łazoryszczak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. inż. Deta Łuczycka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Prof. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz - Politechnika Koszalińska
Dr inż. Igor Maciejewski - Politechnika Koszalińska
Dr inż. Witold Maćków - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr inż. Konrad Malicki - Politechnika Krakowska
Dr inż. Emil Michta - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina - Politechnika Częstochowska
Dr inż. Bartosz Mitka - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Roman Morawiec - Politechnika Warszawska
Dr inż. Tomasz Nabagło - Politechnika Krakowska
Dr hab. inż. Zbigniew Nadolny, prof. PP - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski - Politechnika Łódzka
Dr Andrzej Niesler -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dr hab. inż. Adam Niesłony, prof. PO - Politechnika Opolska
Prof. dr hab. inż. Marian Noga - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Andrzej Odon - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, prof. IF oraz prof. SGGW - Instytut Fizyki PAN oraz Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dr inż. Przemysław Otomański - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Edward Pająk, prof. PP - Politechnika Poznańska
Dr hab. inż. Henryk Palus, prof. PŚl. - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus - Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka - Wojskowa Akademia Techniczna
Dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Marcin Piekarczyk - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Dr hab. inż. Jerzy Pluciński - Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień - Politechnika Śląska
Dr inż. Andrzej Popławski - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Przybylski - Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Ratajczyk - Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie
Dr inż. Jerzy Roj - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Andrzej Rylski - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Mariusz Rząsa - Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Khalid Saeed, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr inż. Maciej Sajkowski - Politechnika Śląska
Dr hab. Zbigniew Sienkiewicz, prof. PK - Politechnika Koszalińska
Dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński, prof. PP - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Ryszard Sroka - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr inż. Anna Szlachta - Politechnika Rzeszowska
Dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza 
Dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB - Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk - Politechnika Opolska
Dr hab. inż. Tomasz Trawiński - Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus - Politechnika Rzeszowska
Dr hab. Mirosław Urbaniak, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
Dr inż. Krzysztof Urbański - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Stanisław Waluś, prof. PŚl. - Politechnika Śląska
Dr inż. Marek Węgrzyn - Uniwersytet Zielonogórski
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński - Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr inż. Barbara Wilk - Politechnika Rzeszowska
Prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki - Politechnika Warszawska
Dr inż. Adam Woźniak - Politechnika Warszawska
Dr inż. Wojciech Zając - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Zbigniew Zapałowicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicz-ny
Dr hab. inż. Sławomir Zator - Politechnika Opolska
Dr hab. Paweł Zhukowski, prof. PL - Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba - Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. PO - Politechnika Opolska
 
Aktualności branżowe
Sklep internetowy
Czasopismo
Książki
Artykuły
Regulamin sklepu
kategorie
Koszyk
Zobacz [0]
Moje konto
Rejestracja
Wyszukiwanie produktów
Szukaj w sklepie
Zaloguj
Przypomnij hasło
Newsletter (Subskrypcja)
Niepewność wyników pomiarów
 
 
Wortal branżowy:
© netkoncept.com
Na górę strony.
Ostatnia modyfikacja: 08-10-2019 08:02:11